Mới đây, một thực khách đã hết sức hoảng hốt khi phát hiện ra dải khăn lau bát lớn trong phần lẩu mang về được đặt từ một nhà hàng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Đỗ An (Theo SCMP)