Các quyết định kỷ luật hành chính do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng ký ngày 8/2, hai tháng sau khi ông Dũng và Hà bị kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật hai ông tính từ 9/12/2022.

Đầu tháng 12/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông: Mai Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch tỉnh; Hà Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương đã quyết liệt phòng, chống Covid-19, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Viết Tuân